ISO/IEC 17020:2012 - Tiêu chuẩn đánh giá và chứng nhận hoạt động đánh giá độc lập

 

ISO/IEC 17020:2012 là một tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá và chứng nhận hoạt động đánh giá độc lập. Được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế (ISO), tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu chung cho các cơ sở đánh giá độc lập về khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ một cách đáng tin cậy.

ISO/IEC 17020:2012 đặt ra các tiêu chí cho việc xác định năng lực của các tổ chức đánh giá độc lập, đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy của quá trình đánh giá. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung pháp lý và các quyền hạn cho tổ chức đánh giá, đồng thời thiết lập cơ sở cho các quy trình chứng nhận của họ.

 

Phạm vi áp dụng:

 

 

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 bao gồm các cơ sở đánh giá độc lập. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hoạt động đánh giá độc lập trong các lĩnh vực sau:

  1. Kiểm tra: Đây là quá trình kiểm tra và xác định tính chất, hiện trạng, chất lượng hoặc sự tuân thủ của các sản phẩm, quy trình, dịch vụ, hệ thống hoặc tổ chức.

  2. Hiện trạng: Đánh giá hiện trạng bao gồm việc xác định và đánh giá tính khả thi, độ bền, hiệu suất hoặc tuân thủ tiêu chuẩn của các sản phẩm, hệ thống hoặc công trình.

  3. Đo lường: Đo lường là quá trình xác định số lượng, giá trị hoặc khối lượng của một đối tượng hoặc thuộc tính cụ thể bằng cách sử dụng các phương pháp và thiết bị đo lường.

  4. Kiểm định kỹ thuật: Đánh giá tính chính xác, đáng tin cậy và phù hợp của các quy trình, phương pháp, thiết bị và kỹ thuật quan trọng.

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 cũng được mở rộng để bao gồm các yêu cầu về quản lý chất lượng, quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan. Điều này đảm bảo rằng cơ sở đánh giá độc lập tuân thủ các quy trình chất lượng và các yêu cầu quy định.

 

Các lợi ích của việc tuân thủ ISO/IEC 17020:2012 là:

  1. Tăng niềm tin và độ tin cậy: Các tổ chức đánh giá độc lập tuân thủ ISO/IEC 17020:2012 được công nhận là đáng tin cậy, giúp tạo niềm tin cho khách hàng và các bên liên quan.

  2. Cải thiện chất lượng đánh giá: ISO/IEC 17020:2012 định rõ yêu cầu về quy trình và thông tin liên quan đến đánh giá, đảm bảo rằng quá trình đánh giá được thực hiện một cách chính xác và công bằng.

  3. Tuân thủ quy định và quy trình pháp lý: ISO/IEC 17020:2012 giúp các tổ chức đánh giá độc lập tuân thủ các qui định và quy trình pháp lý liên quan đến hoạt động của họ, đồng thời đảm bảo sự điều chỉnh và không vi phạm.

  4. Nâng cao thị phần và cạnh tranh: Sở hữu chứng nhận ISO/IEC 17020:2012 là một lợi thế cạnh tranh, giúp các tổ chức thu hút khách hàng mới và mở rộng thị phần của mình.

  5. Cải thiện quản lý và hiệu suất: Doanh nghiệp được yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc quản lý chất lượng và các yêu cầu về hiệu suất, từ đó cải thiện quá trình quản lý của họ và tăng cường hiệu suất làm việc.

 

 

Với việc áp dụng ISO/IEC 17020:2012, các tổ chức đánh giá độc lập có thể đáp ứng yêu cầu chất lượng cao và cung cấp dịch vụ đánh giá đáng tin cậy cho khách hàng. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng, đối tác kinh doanh và xã hội nói chung.

 

 

Nếu bạn đang tìm kiếm một tổ chức đánh giá độc lập đáng tin cậy và tuân thủ ISO/IEC 17020:2012, hãy đảm bảo rằng bạn tìm hiểu và xác minh rằng tổ chức đó đã đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn này.

Để được hỗ trợ sớm nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Hậu – 0906744217, Email: hau.dinh@iscvietnam.net

☎ Ms. Vân - 0931796188, Email: van.pham@tcivietnam.com