Đánh giá vòng đời (LCA)/Tuyên bố sản phẩm môi trường (EPD) - Life Cycle Assessment (LCA)/ Environmental Product Declaration (EPD)

Biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường là mối đe dọa hiện hữu đối với thế giới. Để vượt qua những thách thức này, Ủy ban Châu Âu đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là trở thành lục địa trung hòa về khí hậu đầu tiên trên thế giới vào năm 2050. Mục tiêu này là trọng tâm của Thỏa thuận Xanh Châu Âu. Việc hướng tới một xã hội trung lập về khí hậu sẽ ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, từ lĩnh vực năng lượng đến lĩnh vực công nghiệp. Giao thông vận tải, xây dựng công trình, nông nghiệp và lâm nghiệp được coi là những ngành quan trọng nhất của nền kinh tế.

Khả năng thực hiện đánh giá tác động môi trường một cách khoa học là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản lý biến đổi khí hậu. Đánh giá Vòng đời (LCA) và Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) là các công cụ cung cấp thông tin tuân thủ tính bền vững.

Đánh giá vòng đời (LCA) là gì?

Đánh giá vòng đời (LCA) là phân tích có hệ thống về tác động môi trường của sản phẩm hoặc dịch vụ trong suốt vòng đời của chúng , từ khai thác tài nguyên đến quản lý chất thải. Điều này bao gồm các nhà cung cấp và các quy trình tiếp theo liên quan đến sản xuất (như sản xuất nguyên liệu thô, vật tư tiêu hao và sản xuất vật tư tiêu hao), giai đoạn sử dụng và quản lý chất thải (như tái chế hoặc xử lý chất thải).

Thông qua đánh giá vòng đời , nhà sản xuất có cơ hội phân tích và tối ưu hóa tốt hơn công nghệ sản xuất và nguyên liệu thô được sử dụng nhằm giảm tác động đến môi trường của sản phẩm bằng cách cải thiện tính bền vững và khả năng cạnh tranh.

Kết quả của LCA được sử dụng để chuẩn bị Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD).

Tuyên bố Sản phẩm Môi trường EPD (EPD) là gì

Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) là tài liệu cung cấp thông tin minh bạch về tác động môi trường của bất kỳ sản phẩm hoặc vật liệu nào trong suốt vòng đời của nó. EPD là một báo cáo về hiệu quả môi trường của một sản phẩm. Tuyên bố đã được bên thứ ba xác minh và đăng ký trong hệ thống EPD.

EPD thường có giá trị trong 5 năm và dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế (ISO 14040, ISO14044, ISO 14025). Trong ngành sản phẩm xây dựng, EPD dựa trên EN 15804. EPD và LCA cũng là cơ sở để xây dựng các chương trình phòng ngừa bền vững như LEED, BREEAM và các chương trình đánh giá khác.

Chứng nhận cung cấp cho khách hàng của chúng tôi:

  • Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA)
  • Tư vấn và phát triển sản phẩm EPD
  • Hỗ trợ chuẩn bị và phân tích dữ liệu theo yêu cầu của công ty
  • Hợp tác chuẩn bị EPD, xác minh và xuất bản của bên thứ ba

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM