Chương trình chứng nhận A-Mark

Các sản phẩm luôn được sản xuất với mục đích tuân thủ các giá trị và điều kiện nhất định, cho dù đó là tuân thủ các tiêu chuẩn Châu Âu, Scandinavia hay quốc tế khác hay các yêu cầu cụ thể của nhà sản xuất hoặc khách hàng của họ. Các nhà sản xuất sản phẩm công bố và bán các sản phẩm có đặc tính dựa trên các thông số hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ở các thị trường hiện đại, tuyên bố của nhà sản xuất thường không hoàn toàn đủ để các nhà phân phối và người sử dụng sản phẩm có thể hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm. Cần có bằng chứng và chứng nhận từ nguồn độc lập và đáng tin cậy để xác nhận rằng sản phẩm đã được kiểm tra, đánh giá và sản xuất đúng cách theo yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật.

Tại sao phải chứng nhận theo chương trình A-Mark?

Thế giới thay đổi nhanh chóng và không ngừng phát triển ngày nay bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập của các sản phẩm mới vào thị trường và nhu cầu xác định chất lượng của sản phẩm. Chứng nhận A-Mark độc lập sẽ giúp tất cả các bên liên quan tin tưởng vào độ tin cậy và chất lượng sản phẩm của bạn, cũng như đảm bảo việc sản xuất sản phẩm phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng.

Bằng cách chọn chứng nhận A-Mark, bạn sẽ:

đảm bảo sản phẩm tuân thủ tất cả các yêu cầu chất lượng đã thiết lập, được kiểm soát và đánh giá trong phòng thí nghiệm thử nghiệm độc lập;
xác nhận rằng việc sản xuất được tiến hành và thực hiện phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng;
thực hiện các chu kỳ đánh giá thường xuyên để kiểm tra và phê duyệt chất lượng sản phẩm và đơn vị sản xuất;
có được chứng nhận độc lập của bên thứ ba về chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của bạn.

Chương trình chứng nhận A-Mark là gì?

Chứng nhận A-Mark của BM Certification là giải pháp phù hợp nhất nếu sản phẩm của bạn không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn hài hòa Châu Âu (hEN) hiện có nào cho phép sử dụng dấu CE hoặc nếu bạn hoặc khách hàng của bạn muốn xem dấu chất lượng của cơ quan kiểm định độc lập về sản phẩm. Đánh giá của bên thứ ba là bằng chứng tốt nhất để đảm bảo độ tin cậy của nhà sản xuất và sản phẩm của họ.

Hiện tại có 2 loại sản phẩm phải được chứng nhận theo hệ thống A-Mark của Chứng nhận BM:

  • Đảm bảo Kiểm soát Sản xuất của Nhà máy (FPC) và phân loại sản phẩm theo phản ứng của chúng với yêu cầu chống cháy hoặc chống cháy;
  • Đánh giá sự phù hợp của FPC theo tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật hoặc quy tắc chất lượng.

Làm thế nào để đạt được chứng nhận A-Mark?

Để được chứng nhận, công ty cần đảm bảo rằng sản phẩm của mình tuân thủ các yêu cầu của chương trình chứng nhận A-Mark.

BM Certification, một tổ chức chứng nhận được công nhận, có thể cung cấp các dịch vụ chứng nhận của chương trình chứng nhận A-Mark.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM