Chứng nhận chuỗi cung ứng RSPO cho dầu cọ

Việc sử dụng các sản phẩm dầu cọ đã tăng nhanh trong những năm gần đây cũng như nhận thức về việc canh tác bền vững và tác động của chúng đối với người dân địa phương, môi trường và hệ sinh thái. Do nhu cầu ngày càng tăng để chứng minh trách nhiệm với môi trường của các hoạt động trồng và sản xuất dầu cọ cũng như của những người làm việc trong ngành, các nhà sản xuất và kinh doanh muốn đảm bảo rằng các sản phẩm dầu cọ họ mua không gây hại và được kiểm tra kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn RSPO Bằng cách mua các sản phẩm dầu cọ được chứng nhận, khách hàng có thể đảm bảo rằng những sản phẩm này tuân thủ các biện pháp thực hành bền vững tốt nhất.

RSPO là gì?

Hội nghị bàn tròn về Dầu cọ bền vững (RSPO) được thành lập để cải thiện các hoạt động sản xuất dầu cọ và đảm bảo truy xuất nguồn gốc nguồn cung cấp dầu cọ từ các đồn điền cọ đến thành phẩm.

Tại sao phải chứng nhận theo tiêu chuẩn RSPO?

Chứng chỉ RSPO xác nhận rằng các sản phẩm của công ty có chứa dầu cọ, được lấy từ các đồn điền cọ được quản lý có trách nhiệm. Chứng nhận cho phép công ty sử dụng nhãn hiệu RSPO trên sản phẩm. Chứng nhận RSPO được áp dụng cho tất cả các sản phẩm thực phẩm và gia dụng sử dụng dầu cọ, dầu hạt cọ hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu cọ. RSPO áp dụng cho các công ty không chỉ sản xuất mà còn sở hữu sản phẩm ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng cho người tiêu dùng cuối cùng.

Bằng cách chọn chứng nhận RSPO, bạn sẽ:

Thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với việc bảo vệ môi trường;
Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của nhà sản xuất và nhà bán lẻ vì họ đã đặt ra yêu cầu cho các đối tác trong chuỗi cung ứng về việc sử dụng bền vững dầu cọ trong sản phẩm;
giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường;
mở rộng cơ hội thị trường cho công ty của bạn.

Làm thế nào để có được chứng nhận RSPO?

Để được chứng nhận, công ty cần triển khai hệ thống chuỗi cung ứng hiệu quả và có thể truy nguyên, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn RSPO. BM Certification cung cấp dịch vụ chứng nhận chuỗi cung ứng RSPO theo số công nhận ASI-ACC-098 của chính họ và hợp tác với IBD Certifications Ltd.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đăng ký để nhận báo giá tại đây: Application form - TCI VIỆT NAM