Chứng nhận Carbon và bền vững quốc tế ISCC

Với sự phát triển của ngành công nghiệp và nông nghiệp, phát triển bền vững ngày càng đóng vai trò quan trọng, để quá trình sản xuất của công ty ít gây tác động và thiệt hại nhất có thể đến môi trường, việc khai thác nguyên liệu thô có thể truy nguyên được và tính bền vững xã hội là quan trọng. Tất cả các khía cạnh này đều được bao phủ bởi chứng nhận carbon và tính bền vững quốc tế, là bằng chứng về hoạt động bền vững của công ty đối với khách hàng và đối tác.

Hệ thống chứng nhận carbon và bền vững quốc tế là gì?

Chứng nhận Carbon và Bền vững Quốc tế (ISCC) là hệ thống chứng nhận bền vững cho tất cả các nguyên liệu và thị trường nông lâm nghiệp. Chương trình này tuân thủ Chỉ thị Năng lượng Tái tạo (RED) và Chỉ thị Chất lượng Nhiên liệu (FQD) của Ủy ban Châu Âu.

Chứng nhận BM cung cấp dịch vụ kiểm tra tuân thủ và chứng nhận về tính bền vững quốc tế bao gồm phương pháp thực hành tốt nhất và sản xuất bền vững theo các yêu cầu của ISCC PLUS và ISCC EU .

Tại sao phải chứng nhận với hệ thống ISCC?

Chứng nhận hệ thống ISCC giúp các nhà sản xuất chịu trách nhiệm và giảm rủi ro cho các công ty tạo ra các quy trình có hại cho môi trường. Chứng nhận là một phương pháp đáng tin cậy giúp khách hàng xác định công ty nào cung cấp nguồn cung cấp nguyên liệu nông nghiệp bền vững.

Khi chứng nhận hệ thống ISCC, bạn sẽ:

  • Thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính (GHG).
  • Đảm bảo sử dụng đất bền vững;
  • Đảm bảo với các đối tác và khách hàng rằng công ty của bạn sản xuất và bán các sản phẩm bền vững.
  • Thúc đẩy bảo vệ sinh quyển tự nhiên.
  • Đảm bảo tính bền vững xã hội.

Chứng nhận BM có thể cung cấp chứng nhận về nhiều loại đầu vào cho hoạt động nông nghiệp của bạn, cộng với các cuộc đánh giá tại chỗ (trang trại) cho phép bạn được công nhận trên thị trường với tư cách là nhà cung cấp đã được ISCC xác minh. BM Certification thực hiện việc này theo các tiêu chí chứng nhận được thiết lập bởi các chương trình chứng nhận bền vững ISCC PLUS , ISCC EU và ISCC Japan FIT . Các đợt đánh giá chung của BM Certification cho phép chúng tôi cấp cả hai chứng chỉ cho nhu cầu thị trường của bạn.

ISCC EU bao gồm các nguyên liệu đầu vào như tất cả các loại nguyên liệu nông nghiệp và lâm nghiệp, chất thải và chất thải, khí sinh học và tảo.

ISCC PLUS bao gồm tất cả các loại nguyên liệu nông lâm nghiệp, chất thải nông nghiệp và dư lượng chế biến.

ISCC Japan FIT Biểu giá nạp điện của Nhật Bản (FIT) đặt ra một hệ thống khuyến khích sản xuất điện tái tạo ở Nhật Bản, bao gồm trợ cấp cho việc mua vỏ hạt cọ và thân cây cọ.

Làm thế nào để chứng nhận?

Bước đầu tiên hướng tới chứng nhận là hiểu cách chứng nhận ISCC hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của bạn, vận hành các mặt hàng khác nhau ở các thị trường khác nhau. Bước tiếp theo là ký hợp đồng với BM Certification để thực hiện toàn bộ quá trình chứng nhận ISCC. Đồng thời đăng ký với ISCC bằng cách điền vào mẫu đăng ký .

Sau khi ký kết thỏa thuận và đăng ký với ISCC, đã đến lúc triển khai hệ thống ISCC chất lượng trong công ty của bạn. Sau khi đánh giá chứng nhận thành công, công ty của bạn sẽ nhận được chứng chỉ xác nhận rằng bạn làm việc theo hệ thống ISCC. Khi nhận được chứng chỉ, bạn có quyền kinh doanh các vật liệu bền vững cũng như sử dụng logo ISCC.

Vui lòng liên hệ với BM Certification ngay bây giờ để tìm hiểu cách bạn có thể phát triển niềm tin của thị trường bằng cách cung cấp sản phẩm của mình và đảm bảo bạn tuân thủ các yêu cầu ISCC.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM