Ca cao, cà phê, trà và quả phỉ được chứng nhận

BM Certification tiến hành đánh giá Chuỗi cung ứng và Chuỗi hành trình sản phẩm đối với chuỗi cung ứng ca cao, cà phê, trà và hạt phỉ - đây là cách các công ty chứng minh khả năng truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm được mua có trách nhiệm.

Chứng nhận ca cao, cà phê, chè và các loại cây trồng khác là gì?

Chứng nhận theo các chương trình chứng nhận được công nhận trên toàn cầu cho phép đảm bảo các biện pháp canh tác bền vững giúp giảm tác động đến môi trường, thúc đẩy các biện pháp canh tác có trách nhiệm và đổi mới trong trồng ca cao, cà phê, chè, quả phỉ và chăm sóc sức khỏe của công nhân đồn điền.

Tại sao chứng nhận?

Giấy chứng nhận xác nhận rằng các sản phẩm của công ty có nguồn gốc từ các đồn điền được quản lý có trách nhiệm phù hợp với các biện pháp canh tác bền vững. Chứng nhận cho phép một công ty sử dụng nhãn hiệu chứng nhận được công nhận trên toàn cầu trên các sản phẩm. Chứng nhận áp dụng cho các công ty ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng cho đến người tiêu dùng cuối cùng - nhà sản xuất, nhà kho, công ty vận tải, đại lý, v.v.

Chứng nhận cho một công ty sẽ mở rộng cơ hội thị trường, lợi nhuận, cải thiện danh tiếng của hoạt động sản xuất cũng như giảm thiểu rủi ro. Chứng nhận giúp đáp ứng các yêu cầu của luật pháp châu Âu và địa phương.

Khi chọn chứng nhận Chuỗi cung ứng hoặc Chuỗi hành trình sản phẩm, bạn sẽ:

  • Thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững;
  • Cung cấp bằng chứng về các hoạt động bền vững cho khách hàng của bạn;
  • Thông báo cho khách hàng cuối cùng về sản phẩm về cam kết sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc hoặc được trồng có trách nhiệm trong quá trình sản xuất sản phẩm;
  • Cải thiện điều kiện làm việc của nông dân và chăm sóc con cái họ cũng như môi trường;
  • Nâng cao danh tiếng của công ty bạn;
  • Nhận chứng chỉ như một sự xác nhận về tính bền vững và các giải pháp cũng như hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với xã hội của công ty bạn.

Làm thế nào để nhận được chứng nhận?

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TẠI ĐÂY: Application form - TCI VIỆT NAM