Ba lý do chính đáng để chứng nhận GRS

Tiêu chuẩn là một bước quan trọng trong việc thể hiện cam kết của các nhà sản xuất và thương hiệu đối với các tiêu chuẩn môi trường vì ba lý do.

  • Cung cấp một tiêu chuẩn chung cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau
  • Xác minh khối lượng vật liệu tái chế được sử dụng trong sản phẩm
  • Cho phép người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt.

Mục tiêu của Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu

Có ba mục tiêu chính của GRS đối với tiêu chuẩn cho phép doanh nghiệp thể hiện cam kết của chính họ đối với các biện pháp bảo vệ môi trường quan trọng này.

  1. Giảm tác hại của sản xuất đối với con người và môi trường.
  2. Cung cấp sự đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất bền vững hơn.
  3. Khuyến khích tỷ lệ hàm lượng tái chế trong sản phẩm cao hơn.

Là một phần trong cam kết của doanh nghiệp đối với môi trường và các nguyên tắc sản xuất xanh, doanh nghiệp cần thiết lập hoạt động tái chế và tái sử dụng chất thải và nguyên liệu thô trong nhà, đồng thời xây dựng quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng để tối đa hóa việc sử dụng vật liệu tái chế.

 

Chứng nhận chuỗi cung ứng

Một tính năng chính của GRS là đảm bảo rằng vật liệu tái chế được ghi lại trong tài liệu và quản lý chuỗi cung ứng cũng như quy trình sản xuất từ ​​đầu đến cuối. Doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp và lập tài liệu về quy trình sản xuất của mình để đảm bảo rằng tất cả vật liệu tái chế được xác định và quản lý chính xác.

Liên hệ để được hỗ trợ ngay hôm nay!

Ms. Van Pham
Sales and Marketing Manager 
Quản lý Kinh Doanh và Marketing 
Hotline: 0933 09 6426 - 0931796188
Email: van.pham@tcivietnam.com

Global Recycle Standard PDF,
GRS certificate,
Grs certificate là gì,
Grs là gì,
Chứng nhận GRS,
Tiêu chuẩn GRS,
Grs là đơn vị gì,
Chứng nhận RCS,